""

Avansig

Nosotros

Avansig

Somos unha empresa que desenvolve solucións no campo de as Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TIC).

Estamos especializados en Sistemas de Información Xeográfica (SIG), Sistemas de Localización en tempo Real (RTLS) e Sistemas de Navegación Autónoma (SNA).

O noso principal propósito é desenvolver solucións avanzadas de tecnoloxía para clientes e colaboradores, dirixidas a mellorar os seus procesos de negocio e achegar carácter diferenciador aos seus produtos.

Gústanos traballar nun contexto de colaboración conxunta que nos permita converternos nos teus socios tecnolóxicos de confianza. Apostamos por a innovación, o software libre, a cooperación durante o desenvolvemento e a participación en proxectos multidisciplinares co obxectivo de desenvolver solucións de maior calidade.

Podes poñerte en contacto con nós na seguinte páxina

Nosotros

Avansig

Somos unha empresa que desenvolve solucións no campo de as Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TIC).

Estamos especializados en Sistemas de Información Xeográfica (SIG), Sistemas de Localización en tempo Real (RTLS) e Sistemas de Navegación Autónoma (SNA).

O noso principal propósito é desenvolver solucións avanzadas de tecnoloxía para clientes e colaboradores, dirixidas a mellorar os seus procesos de negocio e achegar carácter diferenciador aos seus produtos.

Gústanos traballar nun contexto de colaboración conxunta que nos permita converternos nos teus socios tecnolóxicos de confianza. Apostamos por a innovación, o software libre, a cooperación durante o desenvolvemento e a participación en proxectos multidisciplinares co obxectivo de desenvolver solucións de maior calidade.

Podes poñerte en contacto con nós na seguinte páxina

MISIÓN

Levar innovación a profesionais, empresas e corporacións
Optimizar os seus procedementos e procesos produtivos
Acompañar aos clientes na súa inmersión tecnolóxica

VISIÓN

 
Ser unha empresa referente no ámbito da innovación tecnolóxica e seguir sendo nós mesmos
 

VALORES

Respecto
Implicación
Calidade
Valentía

MISIÓN

Levar innovación a profesionais, empresas e corporacións
Optimizar os seus procedementos e procesos produtivos
Acompañar aos clientes na súa inmersión tecnolóxica

VISIÓN

Ser unha empresa referente no ámbito da innovación tecnolóxica e seguir sendo nós mesmos
 

VALORES

Respecto
Implicación
Calidade
Valentía

MISIÓN

Levar innovación a profesionais, empresas e corporacións
Optimizar os seus procedementos e procesos produtivos
Acompañar aos clientes na súa inmersión tecnolóxica

VISIÓN

 Ser una empresa referente no ámbito da innovación tecnolóxica e seguir sendo nós mesmos

VALORES

Respecto
Implicación
Calidade
Valentía
Nosotros - Indicador ARDÁN 2021 a la Empresa Innovadora
Nosotros - Sello de PYME Innovadora
Nosotros - Indicador ARDÁN 2021 a la Gestión del Talento

Distincións

Outubro 2021

Indicador Ardán Empresa Innovadora 
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Indicador Ardán Empresa con xestión do Talento
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Decembro 2015

PEME Innovadora
recoñecida pola Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade

Decembro 2014

Empresa colaboradora nas actividades de investigación coa universidade
outorgada pola Universidade da Coruña

Decembro 2010

Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica
outorgada pola Consellería de Traballo e Benestar dá Xunta de Galicia

Premios

Outubro 2017

Premio á mellor Startup na categoría de Smart Mobility 2017
outorgado polo xurado do evento South Summit Innovation, Madrid

Febreiro 2016

Accésit á Innovación 2015
outorgado pola Federación Galega de Novos Empresarios

Outubro 2015

Premio á Innovación
nos V Premios Agrupación industrial TIC Galicia

Decembro 2012

Premio AJE Junior 2012
outorgado pola Asociación de Novos Empresarios de A Coruña

Nosotros
Nosotros - gvSIG
Nosotros - Cluster TIC
Nosotros - CITIC

Asociacións

Asociación gvSIG

A “Asociación para a promoción da xeomática libre e o desenvolvemento de gvSIG”, Asociación gvSIG, ten como obxectivo a sustentabilidade do proxecto gvSIG e o desenvolvemento da Geomática Libre. Ao redor dos valores democráticos e solidarios propios do Software Libre expón o desenvolvemento dun novo modelo de negocio baseado na Cooperación e o Coñecemento compartido onde parte do beneficio xerado reverta no fortalecemento do Proxecto gvSIG.

Cluster TIC Galicia

O Cluster TIC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro que se constituíu o 31 de xaneiro de 2008 para reunir as empresas, asociacións empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do macrosector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Fundación CITIC

Desde a súa constitución en novembro de 2015, Avansig pertence ao padroado da Fundación Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións de Galicia, Centro Singular de Investigación de Galicia, co que mantén unha estreita colaboración.

Responsabilidade
social
corporativa

A política de Responsabilidade Corporativa de Avansig ten como obxectivo o desenvolvemento dunha actividade sostible a longo prazo para os seus clientes, empregados, provedores, o medioambiente e a sociedade en xeral.

Sendo conscientes do papel que Avansig ocupa na construción de valores colectivos, desenvolvemos prácticas e estratexias que contribúan a conciliar a actividade profesional cos valores sociais, ambientais e de igualdade entre persoas.

Sempre buscando a excelencia no seo da empresa, nas persoas, nas súas condicións de traballo así como a calidade dos nosos procesos produtivos.

Nosotros

Plan de Igualdade Empresarial

O Plan de Igualdade entre mulleres e homes de Avansig intégrase como unha das normas básicas para o funcionamento da empresa e a regulación dos seus empregados en termos de igualdade. Mediante o uso da ferramenta de Autoavaliación en Igualdade Laboral nas empresas de Galicia, da Xunta de Galicia, elaborouse un informe completo que sentou os precedentes para a elaboración do vixente Plan de Igualdade.

A igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes é, por tanto, unha prioridade no Plan Estratéxico da empresa, considerándose como un principio fundamental das relacións laborais e da xestión dos recursos humanos da Empresa.

O compromiso da Dirección e a implicación do persoal en materia de igualdade é unha obrigación que pretende que este Plan de Igualdade sexa un instrumento efectivo de mellora do clima laboral, da optimización das capacidades e potencialidades de todo o persoal e, con iso, que permita mellorar a calidade de vida e o aumento da produtividade da empresa, e non limitarse a ser un mero documento.

Nosotros - Sello de PYME Innovadora

Distincións

Outubro 2021

Indicador Ardán Empresa Innovadora
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Indicador Ardán Empresa con xestión do Talento
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Decembro 2015

PEME Innovadora
recoñecida pola Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade

Decembro 2014

Empresa colaboradora nas actividades de investigación coa universidade
outorgada pola Universidade da Coruña

Decembro 2010

Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica
outorgada pola Consellería de Traballo e Benestar dá Xunta de Galicia

Nosotros

Premios

Outubro 2017

Premio á mellor Startup na categoría de Smart Mobility 2017
outorgado polo xurado do evento South Summit Innovation, Madrid

Febreiro 2016

Accésit á Innovación 2015
outorgado pola Federación Galega de Novos Empresarios

Outubro 2015

Premio á Innovación
nos V Premios Agrupación industrial TIC Galicia

Decembro 2012

Premio AJE Junior 2012
outorgado pola Asociación de Novos Empresarios de A Coruña

Nosotros - gvSIG
Nosotros - Cluster TIC
Nosotros - CITIC

Asociacións

Asociación gvSIG

A “Asociación para a promoción da xeomática libre e o desenvolvemento de gvSIG”, Asociación gvSIG, ten como obxectivo a sustentabilidade do proxecto gvSIG e o desenvolvemento da Geomática Libre. Ao redor dos valores democráticos e solidarios propios do Software Libre expón o desenvolvemento dun novo modelo de negocio baseado na Cooperación e o Coñecemento compartido onde parte do beneficio xerado reverta no fortalecemento do Proxecto gvSIG.

Cluster TIC Galicia

O Cluster TIC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro que se constituíu o 31 de xaneiro de 2008 para reunir as empresas, asociacións empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do macrosector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Fundación CITIC

Desde a súa constitución en novembro de 2015, Avansig pertence ao padroado da Fundación Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións de Galicia, Centro Singular de Investigación de Galicia, co que mantén unha estreita colaboración.

Responsabilidade
social
corporativa

Nosotros

A política de Responsabilidade Corporativa de Avansig ten como obxectivo o desenvolvemento dunha actividade sostible a longo prazo para os seus clientes, empregados, provedores, o medioambiente e a sociedade en xeral.

Sendo conscientes do papel que Avansig ocupa na construción de valores colectivos, desenvolvemos prácticas e estratexias que contribúan a conciliar a actividade profesional cos valores sociais, ambientais e de igualdade entre persoas.

Sempre buscando a excelencia no seo da empresa, nas persoas, nas súas condicións de traballo así como a calidade dos nosos procesos produtivos.

Plan de Igualdade Empresarial

O Plan de Igualdade entre mulleres e homes de Avansig intégrase como unha das normas básicas para o funcionamento da empresa e a regulación dos seus empregados en termos de igualdade. Mediante o uso da ferramenta de Autoavaliación en Igualdade Laboral nas empresas de Galicia, da Xunta de Galicia, elaborouse un informe completo que sentou os precedentes para a elaboración do vixente Plan de Igualdade.

A igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes é, por tanto, unha prioridade no Plan Estratéxico da empresa, considerándose como un principio fundamental das relacións laborais e da xestión dos recursos humanos da Empresa.

O compromiso da Dirección e a implicación do persoal en materia de igualdade é unha obrigación que pretende que este Plan de Igualdade sexa un instrumento efectivo de mellora do clima laboral, da optimización das capacidades e potencialidades de todo o persoal e, con iso, que permita mellorar a calidade de vida e o aumento da produtividade da empresa, e non limitarse a ser un mero documento.