""

Avansig

Nosotros

Avansig

Somos unha empresa que desenvolve solucións no campo das Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TIC).

Estamos especializados en Sistemas de Información Xeográfica (SIG), Sistemas de Localización en tempo Real (RTLS) e Sistemas de Navegación Autónoma (SNA).

O noso principal propósito é desenvolver solucións avanzadas de tecnoloxía para clientes e colaboradores, dirixidas a mellorar os seus procesos de negocio e achegar carácter diferenciador aos seus produtos.

Gústanos traballar nun contexto de colaboración conxunta que nos permita converternos nos teus socios tecnolóxicos de confianza. Apostamos por a innovación, o software libre, a cooperación durante o desenvolvemento e a participación en proxectos multidisciplinares co obxectivo de desenvolver solucións de maior calidade.

Nosotros

Avansig

Somos unha empresa que desenvolve solucións no campo das Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TIC).

Estamos especializados en Sistemas de Información Xeográfica (SIG), Sistemas de Localización en tempo Real (RTLS) e Sistemas de Navegación Autónoma (SNA).

O noso principal propósito é desenvolver solucións avanzadas de tecnoloxía para clientes e colaboradores, dirixidas a mellorar os seus procesos de negocio e achegar carácter diferenciador aos seus produtos.

Gústanos traballar nun contexto de colaboración conxunta que nos permita converternos nos teus socios tecnolóxicos de confianza. Apostamos por a innovación, o software libre, a cooperación durante o desenvolvemento e a participación en proxectos multidisciplinares co obxectivo de desenvolver solucións de maior calidade.

MISIÓN

Levar innovación a profesionais, empresas e corporacións
Optimizar os seus procedementos e procesos produtivos
Acompañar aos clientes na súa inmersión tecnolóxica

VISIÓN

 
Ser unha empresa referente no ámbito da innovación tecnolóxica e seguir sendo nós mesmos
 

VALORES

Respecto
Implicación
Calidade
Valentía

MISIÓN

Levar innovación a profesionais, empresas e corporacións
Optimizar os seus procedementos e procesos produtivos
Acompañar aos clientes na súa inmersión tecnolóxica

VISIÓN

Ser unha empresa referente no ámbito da innovación tecnolóxica e seguir sendo nós mesmos
 

VALORES

Respecto
Implicación
Calidade
Valentía

MISIÓN

Levar innovación a profesionais, empresas e corporacións
Optimizar os seus procedementos e procesos produtivos
Acompañar aos clientes na súa inmersión tecnolóxica

VISIÓN

 Ser una empresa referente no ámbito da innovación tecnolóxica e seguir sendo nós mesmos

VALORES

Respecto
Implicación
Calidade
Valentía
Nosotros - Indicador ARDÁN 2021 a la Empresa Innovadora
Nosotros - Sello de PYME Innovadora
Nosotros - Indicador ARDÁN 2021 a la Gestión del Talento

Distincións

Outubro 2021

Indicador Ardán Empresa Innovadora 
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Indicador Ardán Empresa con xestión do Talento
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Decembro 2015

PEME Innovadora
recoñecida pola Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade

Decembro 2014

Empresa colaboradora nas actividades de investigación coa universidade
outorgada pola Universidade da Coruña

Decembro 2010

Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica
outorgada pola Consellería de Traballo e Benestar dá Xunta de Galicia

Premios

Outubro 2017

Premio á mellor Startup na categoría de Smart Mobility 2017
outorgado polo xurado do evento South Summit Innovation, Madrid

Febreiro 2016

Accésit á Innovación 2015
outorgado pola Federación Galega de Novos Empresarios

Outubro 2015

Premio á Innovación
nos V Premios Agrupación industrial TIC Galicia

Decembro 2012

Premio AJE Junior 2012
outorgado pola Asociación de Novos Empresarios de A Coruña

Nosotros
Nosotros - gvSIG
Nosotros - Cluster TIC
Nosotros - CITIC

Asociacións

Asociación gvSIG

A “Asociación para a promoción da xeomática libre e o desenvolvemento de gvSIG”, Asociación gvSIG, ten como obxectivo a sustentabilidade do proxecto gvSIG e o desenvolvemento da Geomática Libre. Ao redor dos valores democráticos e solidarios propios do Software Libre expón o desenvolvemento dun novo modelo de negocio baseado na Cooperación e o Coñecemento compartido onde parte do beneficio xerado reverta no fortalecemento do Proxecto gvSIG.

Cluster TIC Galicia

O Cluster TIC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro que se constituíu o 31 de xaneiro de 2008 para reunir as empresas, asociacións empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do macrosector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Fundación CITIC

Desde a súa constitución en novembro de 2015, Avansig pertence ao padroado da Fundación Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións de Galicia, Centro Singular de Investigación de Galicia, co que mantén unha estreita colaboración.

Responsabilidade
social
corporativa

A política de Responsabilidade Corporativa de Avansig ten como obxectivo o desenvolvemento dunha actividade sostible a longo prazo para os seus clientes, empregados, provedores, o medioambiente e a sociedade en xeral.

Sendo conscientes do papel que Avansig ocupa na construción de valores colectivos, desenvolvemos prácticas e estratexias que contribúan a conciliar a actividade profesional cos valores sociais, ambientais e de igualdade entre persoas.

Sempre buscando a excelencia no seo da empresa, nas persoas, nas súas condicións de traballo así como a calidade dos nosos procesos produtivos.

Nosotros
""

Plan de Igualdade Empresarial

O Plan de Igualdade entre mulleres e homes de Avansig intégrase como unha das normas básicas para o funcionamento da empresa e a regulación dos seus empregados en termos de igualdade. Mediante o uso da ferramenta de Autoavaliación en Igualdade Laboral nas empresas de Galicia, da Xunta de Galicia, elaborouse un informe completo que sentou os precedentes para a elaboración do vixente Plan de Igualdade.

A igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes é, por tanto, unha prioridade no Plan Estratéxico da empresa, considerándose como un principio fundamental das relacións laborais e da xestión dos recursos humanos da Empresa.

O compromiso da Dirección e a implicación do persoal en materia de igualdade é unha obrigación que pretende que este Plan de Igualdade sexa un instrumento efectivo de mellora do clima laboral, da optimización das capacidades e potencialidades de todo o persoal e, con iso, que permita mellorar a calidade de vida e o aumento da produtividade da empresa, e non limitarse a ser un mero documento.

Nosotros - Sello de PYME Innovadora

Distincións

Outubro 2021

Indicador Ardán Empresa Innovadora
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Indicador Ardán Empresa con xestión do Talento
otorga o Consorcio da Zona Franca de Vigo, a través do seu Servicio de Información Empresarial ARDÁN

Decembro 2015

PEME Innovadora
recoñecida pola Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade

Decembro 2014

Empresa colaboradora nas actividades de investigación coa universidade
outorgada pola Universidade da Coruña

Decembro 2010

Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica
outorgada pola Consellería de Traballo e Benestar dá Xunta de Galicia

Nosotros

Premios

Outubro 2017

Premio á mellor Startup na categoría de Smart Mobility 2017
outorgado polo xurado do evento South Summit Innovation, Madrid

Febreiro 2016

Accésit á Innovación 2015
outorgado pola Federación Galega de Novos Empresarios

Outubro 2015

Premio á Innovación
nos V Premios Agrupación industrial TIC Galicia

Decembro 2012

Premio AJE Junior 2012
outorgado pola Asociación de Novos Empresarios de A Coruña

Nosotros - gvSIG
Nosotros - Cluster TIC
Nosotros - CITIC

Asociacións

Asociación gvSIG

A “Asociación para a promoción da xeomática libre e o desenvolvemento de gvSIG”, Asociación gvSIG, ten como obxectivo a sustentabilidade do proxecto gvSIG e o desenvolvemento da Geomática Libre. Ao redor dos valores democráticos e solidarios propios do Software Libre expón o desenvolvemento dun novo modelo de negocio baseado na Cooperación e o Coñecemento compartido onde parte do beneficio xerado reverta no fortalecemento do Proxecto gvSIG.

Cluster TIC Galicia

O Cluster TIC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro que se constituíu o 31 de xaneiro de 2008 para reunir as empresas, asociacións empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do macrosector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Fundación CITIC

Desde a súa constitución en novembro de 2015, Avansig pertence ao padroado da Fundación Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións de Galicia, Centro Singular de Investigación de Galicia, co que mantén unha estreita colaboración.

Responsabilidade
social
corporativa

Nosotros

A política de Responsabilidade Corporativa de Avansig ten como obxectivo o desenvolvemento dunha actividade sostible a longo prazo para os seus clientes, empregados, provedores, o medioambiente e a sociedade en xeral.

Sendo conscientes do papel que Avansig ocupa na construción de valores colectivos, desenvolvemos prácticas e estratexias que contribúan a conciliar a actividade profesional cos valores sociais, ambientais e de igualdade entre persoas.

Sempre buscando a excelencia no seo da empresa, nas persoas, nas súas condicións de traballo así como a calidade dos nosos procesos produtivos.

""

Plan de Igualdade Empresarial

O Plan de Igualdade entre mulleres e homes de Avansig intégrase como unha das normas básicas para o funcionamento da empresa e a regulación dos seus empregados en termos de igualdade. Mediante o uso da ferramenta de Autoavaliación en Igualdade Laboral nas empresas de Galicia, da Xunta de Galicia, elaborouse un informe completo que sentou os precedentes para a elaboración do vixente Plan de Igualdade.

A igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes é, por tanto, unha prioridade no Plan Estratéxico da empresa, considerándose como un principio fundamental das relacións laborais e da xestión dos recursos humanos da Empresa.

O compromiso da Dirección e a implicación do persoal en materia de igualdade é unha obrigación que pretende que este Plan de Igualdade sexa un instrumento efectivo de mellora do clima laboral, da optimización das capacidades e potencialidades de todo o persoal e, con iso, que permita mellorar a calidade de vida e o aumento da produtividade da empresa, e non limitarse a ser un mero documento.