Información legal

Información xeral

 Avansig S.L. é unha sociedade rexistrada no Rexistro Mercantil da Coruña o 15 de Decembro de 2010 (tomo 3.404, sección xeral, folio 142, folla nº C-47.011, inscrición 1ª), con C.I.F B-70271747, domiciliada en C/Souto de San Juan nº 63, 15405 Ferrol (A Coruña). O seu teléfono de atención ao público é o 881 872 070 e a súa dirección de correo electrónico de contacto é contacto@avansig.com. Dita sociedade é ademais a propietaria da marca Avansig e da páxina web á que se accede desde os dominios  www.avansig.comwww.avansig.es e  www.avansig.net

O uso da Web implica a aceptación destas condicións de uso, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos servizos concretos da Web.

Propiedade intelectual e uso dos contidos

Todos os elementos que forman a Web, así como a estrutura, deseño e código fonte son propiedade de Avansig S.L. A súa transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require, salvo cando se indique o contrario, o previo e expreso consentimento de Avansig S.L. (www.avansig.com). Salvo en caso de autorización expresa, tampouco se permite o establecemento de dispositivos técnicos de ligazón que desde páxinas de terceiros dean acceso directo ás páxinas de Avansig S.L. 
 
Esta web contén dispositivos técnicos de ligazón a páxinas externas das cales Avansig S.L. non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos das mesmas nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas webs. Avansig S.L. exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico español, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que acompañen ao ou se deriven do uso destas páxinas web. Avansig S.L. poderá modificar sen aviso previo/previo aviso as características, especificacións e fotografías da súa web así como calquera outra información aquí recollida. 
 
En ningún caso entenderase que, polo acceso a este web, o usuario/a obtén licenza ou autorización para a utilización, máis aló do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes na web nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial. Avansig S.L. resérvase a posibilidade de almacenar as direccións IP dos usuarios que acceden ao sitio web para a creación de estatísticas de acceso, coñecer os movementos dos/ as usuarios/ as e acumular información demográfica ampla en conxunto. Esta información é almacenada o tempo máximo que esixe a lei.

Avansig non asume ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido da web e poderá exercitar todas as legais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario. Existen determinadas partes da web cuxo acceso está reservado ao persoal de Avansig ou persoas autorizadas, por medio un identificador de usuario e un contrasinal. Os demais usuarios poden visitar o acceso ás seccións públicas da web, non debendo tentar nunca o acceso ás seccións con acceso restrinxido, salvo que fose autorizado mediante un contrasinal e un identificador de usuario.

Exclusión de responsabilidade polo contido

A información desta web ten como finalidade facilitar a difusión dos produtos e servizos realizados por Avansig. Avansig non garante a inexistencia de erros no acceso ao web, no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, emendalos ou actualizalos. 
 
En todo caso, Avansig resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar ou suspender temporalmente o contido, configuración, especificacións técnicas e servizos da web de forma unilateral. Avansig non será, en ningún caso, responsable, polos danos e prexuízos de calquera tipo derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigacións especificadas no mesmo. Tanto o acceso a este web como o uso que poida facerse da información contida no mesmo é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de Avansig, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Avansig non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no computador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
 
Avansig utiliza cookies para facilitar a navegación pola súa web e para obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos usuarios. As cookies constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información acerca dos seus visitantes. Son pequenos arquivos de texto que enviamos ao seu computador para manter un rexistro das súas preferencias e lembralas ao seu regreso. As cookies utilizadas por Avansig permiten almacenar información sobre as preferencias e idioma do usuario, a fin de poder mostrarlle contidos acordes co seu perfil e rexistrar o número de veces que se mostra a un usuario unha determinada mensaxe. O usuario pode libremente decidir acerca da implantación ou non no seu disco duro das cookies empregadas por Avansig.