Icono adaptado para móviles - SIG

Sistemas de
Información
Xeográfica

Icono SIG

Sistemas de
Información
Xeográfica

Icono SIG

Sistemas de
Información
Xeográfica

Icono SIG - Mapa de Galicia

Deseño e creación de bases de datos espaciais

Organiza a túa información en bases de datos xeográficas para mellorar a xestión dos teus recursos cartográficos e capacidade de análise

Os nosos servizos inclúen o deseño e creación de modelos de datos xeoespaciais, capturar e procesar información xeográfica e incorporar información a bases de datos espaciais.

Icono SIG - Mapa con información territorial

Implantación de SIX Corporativos

Un SIX corporativo é un sistema único, integral e integrado responsable de proporcionar información xeográfica a todo o persoal da túa organización a todos os niveis: operacional, táctico e estratéxico. Ademais, constitúe a base para o intercambio de información con organizacións externas.

Proporcionámosche un SIX corporativo adaptado ás túas necesidades de información, con ferramentas a medida que facilitan o acceso, xestión e análise dos teus datos xeográficos.

Icono SIG - Mapa de autobús urbano

Desenvolvemento de aplicacións SIX web

Publica e comparte a túa información na internet de forma fácil e segura mediante mapas interactivos

Proporciona aos teus usuarios ferramentas para buscar, visualizar, xestionar información, descargar mapas e informes. Desde Avansig implantamos para ti SIX web intuitivos e interoperables baseados en infraestruturas de datos espaciais (IDE) e servizos web OGC estándar.

Icono SIG - Mapa de Galicia
Deseño e creación de bases de datos espaciais

Organiza a túa información en bases de datos xeográficas para mellorar a xestión dos teus recursos cartográficos e capacidade de análise

Os nosos servizos inclúen o deseño e creación de modelos de datos xeoespaciais, capturar e procesar información xeográfica e incorporar información a bases de datos espaciais.

Icono SIG - Mapa con información territorial
Implantación de SIX Corporativos

Un SIX corporativo é un sistema único, integral e integrado responsable de proporcionar información xeográfica a todo o persoal da túa organización a todos os niveis: operacional, táctico e estratéxico. Ademais, constitúe a base para o intercambio de información con organizacións externas.

Proporcionámosche un SIX corporativo adaptado ás túas necesidades de información, con ferramentas a medida que facilitan o acceso, xestión e análise dos teus datos xeográficos.

Icono SIG - Mapa de autobús urbano
Desenvolvemento de aplicacións SIX web

Publica e comparte a túa información na internet de forma fácil e segura mediante mapas interactivos

Proporciona aos teus usuarios ferramentas para buscar, visualizar, xestionar información, descargar mapas e informes. Desde Avansig implantamos para ti SIX web intuitivos e interoperables baseados en infraestruturas de datos espaciais (IDE) e servizos web OGC estándar.

Proxectos

Proxectos

Proxectos