Smart Drones

Tecnoloxía revolucionaria para drons autónomos
indoor

Navegación en interiores

Non limites o uso de drons para ambientes en exteriores. Investigamos e desenvolvemos algoritmos de posicionamento que lles permiten situarse en ambientes interiores, sen GPS e cun alto nivel de precisión (con erros inferiores a 5 cms). Utilizamos diferentes técnicas: escáner láser con cartografía de referencia, triangulación con balizas activos ou visión artificial 3D. Só tes que elixir a opción que mellor se adapte ao teu caso de uso.

Demostración do sistema de navegación

Exemplo de voo

Exploración e mapeo 3D

Os drons intelixentes incorporan cámaras de visión artificial que permiten a exploración e mapeo 3D (SLAM) de espazos descoñecidos, como edificios, infraestructuras, túneles ou galerías. Esta característica permite o uso de drons intelixentes para realizar tarefas de recoñecemento ou exploración de escenarios descoñecidos en zonas catastróficas.

slam
drones-obstaculos

Detección e evasión de obstáculos

Confía nos drons intelixentes. A nosa tecnoloxía permítelles percibir obstáculos e reaccionar a tempo para evitar colisións. Grazas a este recurso, é posible utilizar a tecnoloxía Dron para realizar tarefas de forma totalmente autónoma, mesmo en ambientes críticos e con condicións adversas. Os drons intelixentes son capaces de responder a situacións imprevistas e seguir traballando por conta propia.

Comunicación en tempo real

A nosa tecnoloxía permite enviar pedidos ou tomar o control manual do dron en calquera momento. Ademais, transmite a información dos sensores e do vídeo en tempo real. Todas estas características permiten a interacción entre o operador e o dron en tarefas que requiren seguimento e control na súa execución.

tiempo-real
carga-remota-2

Carga remota automatizada

Os drons intelixentes están integrados con bases de carga, o que permite realizar tarefas desatendidas durante longos períodos de tempo. Desplegue o seu dron intelixente nun lugar remoto, pode activalo usando internet, comunicándose coa súa base de carga para realizar unha tarefa. O dron volverá á estación de carga para recargar as baterías e continuará co traballo planeado.

Plataforma de integración e control

Visualiza, consulta e analiza a información recollida polos sensores e as cámaras do teu dron intelixente. Podes facelo desde calquera lugar e con calquera dispositivo. A nosa plataforma de integración e control proporciona unha aplicación web para operar e explotar os drons en tempo real.

integracion-control
caja-negra

Caixa negra con rexistro de actividade

Garde os rexistros de todas as accións levadas a cabo polo dron durante a realización dunha tarefa. Incluso cando se perde a conexión co dron intelixente, o sistema captura toda esta información nunha caixa negra. Cando o dron finaliza a súa tarefa e volve á base de carta, descarga toda esta información para que a poida consultar.