Geomarketing

A túa localización marca a diferenza
circulo_3d

Localiza os teus clientes

Os nosos servizos de xeomarketing proporcionan información sobre a distribución espacial da poboación e os seus desprazamentos no día a día. Esta información, caracterizada por xénero, idade e datos socioeconómicos, permitiralle microsegmentar o mercado e identificar as localizacións óptimas para os seus novos establecementos.

Identifica e dimensiona a túa competencia

¿Dónde está a túa competencia? ¿Cómo inflúe no teu mercado potencial? Podemos axudar a responder estas preguntas. Os nosos servizos de xeomarketing permiten caracterizar a súa competencia e as súas áreas de influencia. Estes estudos proporcionan información valiosa para evitar zonas saturadas.

circulo_competencia
circulo_geomarketing

Transforma os teus datos en información estratéxica

Os teus establecementos, os teus clientes e a súa facturación representa información clave para comprender as dinámicas do teu negocio. Normalizamos, xeolocalizamos e creamos indicadores de datos para identificar áreas de maior penetración no mercado, optimizar as campañas de marketing e tomar decisións sobre novas aperturas, traslados ou simplemente mellorar a oferta.

Prevé a rendibilidade dos teus novos establecementos

Extrae conclusións dos teus establecementos e proxecta os seus indicadores en novas localizacións. Non arrisques o teu investimento antes de medilo. O noso servizo de xeomarketing estimará o rendemento para o teu próximo establecemento. Atoparemos a localización óptima en función dos teus resultados noutros establecementos e nas características propias do novo lugar: esctrucutra demográfica, tráfico, peso da túa competencia directa…

circulo_curvas